icon_search icon_caret_down icon_home icon_calendar icon_caret_updown icon_tick icon_x icon_profile icon_location icon_confirm icon_client_new icon_client_login icon_contract icon_moving icon_menu icon_facebook icon_twitter icon_linkedin icon_youtube icon_loader icon_exit icon_contract_2 icon_invoice icon_consumption icon_bell icon_personal icon_bell_lg icon_contract_lg icon_invoice_lg icon_consumption_lg icon_profile_lg package_fix package_spot icon_plus icon_arrow_left icon_bulb icon_piggy icon_select

Enefit Takuu sähkönmyyntisopimuksen ehdot


 1. Sopimuskausi ja sopimuksen päättäminen
  1. Sähkönmyyntisopimus on voimassa Enefit Oy:n ja asiakkaan välillä tarjouskirjeessä mainitun määräajan. Kumpikaan osapuoli ei voi irtisanoa määräaikaista Sähkönmyyntisopimusta sopimuskauden aikana ellei laissa tai SME 2014:ssä toisin mainita.
  2. Jos asiakas ei ilmoita ennen määräajan päättymistä haluavansa jatkaa määräaikaista sopimusta näiden Sähkönmyyntiehtojen mukaisesti, Sähkönmyyntisopimus jatkuu toistaiseksi voimassa olevana kunnes jompikumpi osapuoli päättää sen kohdassa 1.3 mainituin ehdoin.
  3. Määräaikaisen Sähkönmyyntisopimuksen päätyttyä asiakas tai Enefit Oy voi irtisanoa Sähkönmyyntisopimuksen ilmoittamalla siitä toiselle osapuolelle 14 vuorokauden irtisanomisaikaa käyttäen.
 2. Hinnoittelu ja hintamuutokset
  1. Asiakkaan sähkön kokonaiskulutuksen hinta lasketaan seuraavalla kaavalla:

   Määrä x Hinta + Kuukausimaksu

   JOSSA:

   Määrä on kulutetun sähkön määrä kilowattitunteina asiakkaan käyttöpaikassa per laskutuskausi; ja

   Hinta on sovittu sähkön hinta; ja

   Kuukausimaksu on sovittu kuukausittainen summa (euroa), joka maksetaan kerran laskutuskaudessa. Jos laskutuskausi on lyhyempi kuin kalenterikuukausi, kuukausimaksu määritetään siten, että kuukausimaksu jaetaan 30:nellä ja kerrotaan laskutuskauden päivien lukumäärällä.

  2. Edellä kohdassa 2.1 mainitun kokonaishinnan lisäksi asiakas sitoutuu maksamaan kaikki sähkönmyyntiin kohdistuvat verot kultakin laskutuskaudelta. Kaikki maksettavat verot yksilöidään erikseen Sähkönmyyntisopimuksen mukaisella laskulla.
  3. Muut kuin Sähkönmyyntisopimuksessa ja/tai näissä sähkönmyyntiehdoissa eritellyt asiakkaan maksettavaksi tulevat maksut määräytyvät voimassa olevan hinnaston mukaisesti
 3. Muutokset Sähkönmyyntisopimukseen
  1. Määräaikaisen Sähkönmyyntisopimuksen päätyttyä Enefit Oy voi muuttaa Sähkönmyyntisopimuksen ehtoja ilmoittamalla siitä asiakkaalle kirjallisesti [kuukautta] ennen muutosten voimaanastumista. Ehdotettu muutos tulee voimaan edellä tässä kohdassa mainitussa ilmoituksessa määritetyn ajan kuluttua.
  2. Sähkönmyyntisopimuksen ehdot korvaavat kaikki lainsäädännössä, oikeuskäytännössä ja kauppatavassa asetetut vakuutukset, edellytykset, ehdot, sitoumukset ja velvoitteet siinä määrin kuin se soveltuvan lainsäädännön mukaan on mahdollista.

Enefit Markkina sähkönmyyntisopimuksen ehdot

 1. Sopimuskausi ja sopimuksen päättäminen
  1. Sähkönmyyntisopimus ja sen ehdot ovat voimassa toistaiseksi, kunnes se on päätetty alla kohdissa 1.2 ja 3.1 mainituilla tavoilla.
  2. Kumpikin osapuoli voi päättää Sähkönmyyntisopimuksen 14 vuorokauden irtisanomisaikaa käyttäen.
 2. Hinnoittelu ja hintamuutokset
  1. Asiakkaan sähkön kokonaiskulutuksen hinta lasketaan seuraavalla kaavalla:

   Määrä x Hinta + Kuukausimaksu

   JOSSA:

   Määrä on kulutetun sähkön määrä kilowattitunteina asiakkaan käyttöpaikassa per laskutuskausi.

   Hinta on sähköpörssi Nordpoolin painotettu keskiarvoinen spot-hinta (eurosenttiä per kilowattitunti) Suomen hinta-alueella perustuen asiakkaan tunneittaiseen kulutukseen laskutuskaudella lisättynä sovitulla marginaalilla

   Kuukausimaksu on sovittu kuukausittainen summa (euroa), joka maksetaan kerran laskutuskaudessa. Jos laskutuskausi on lyhyempi kuin kalenterikuukausi, kuukausimaksu määritetään siten, että kuukausimaksu jaetaan 30:nellä ja kerrotaan laskutuskauden päivien lukumäärällä.

  2. Edellä kohdassa 2.1 mainitun kokonaishinnan lisäksi asiakas sitoutuu maksamaan kaikki sähkönmyyntiin kohdistuvat verot kultakin laskutuskaudelta. Kaikki maksettavat verot yksilöidään erikseen Sähkönmyyntisopimuksen mukaisella laskulla.
  3. Asiakas tiedostaa ja ymmärtää, että koska hinnoittelu perustuu sopimuksen luonteen mukaisesti Nordpoolin Suomen alueen spot-hintoihin, jotka voivat tunneittain nousta tai laskea, niin laskun kokonaishinta vaihtelee laskutuskausittain. Asiakas hyväksyy, että:
   1. Enefit Oy ei voi ilmoittaa asiakkaalle kirjallisesti etukäteen kokonaishinnan muutoksista; ja
   2. Sähkönmyyntisopimuksen mukaiset kokonaishinnan vaihtelut eivät ole sellaisia muutoksia, että ne oikeuttaisivat asiakkaan SME 2014 kohdan 10.9 mukaan irtisanomaan Sähkönmyyntisopimuksen.
  4. Muut kuin Sähkönmyyntisopimuksessa ja/tai näissä sähkönmyyntiehdoissa eritellyt asiakkaan maksettavaksi tulevat maksut määräytyvät voimassa olevan hinnaston mukaisesti
 3. Muutokset Sähkönmyyntisopimukseen
  1. Enefit Oy voi muuttaa Sähkönmyyntisopimuksen ehtoja ilmoittamalla siitä asiakkaalle kirjallisesti [kuukautta] ennen muutosten voimaanastumista. Ehdotettu muutos tulee voimaan edellä tässä kohdassa mainitussa ilmoituksessa määritetyn ajan kuluttua.
  2. Sähkönmyyntisopimuksen ehdot korvaavat kaikki lainsäädännössä, oikeuskäytännössä ja kauppatavassa asetetut vakuutukset, edellytykset, ehdot, sitoumukset ja velvoitteet siinä määrin kuin se soveltuvan lainsäädännön mukaan on mahdollista.

Kaikkia sopimuksia koskevat ehdot

Sähkönmyyntisopimuksen ehdot tulevat voimaan sopimusdokumenteissa ilmoitettuna päivämääränä.

Enefit Oy ja asiakas sopivat, että Sähkönmyyntiehdot 2014 (”SME 2014”, Energiateollisuus ry:n suosittelemat) muodostavat olennaisen osan Sähkönmyyntisopimusta. Enefit Oy ja asiakas soveltavat niitä oikeuksia ja velvollisuuksia, jotka SME 2014:stä ilmenevät, paitsi jos SME 2014 ehtoja on laajennettu tai syrjäytetty Sähkönmyyntisopimuksella. SME 2014 on saatavilla osoitteesta: www.enefit.fi/yleisetmyyntiehdot

SME 2014:n ja tämän Sähkönmyyntisopimuksen ristiriitatilanteessa noudatetaan Sähkönmyyntisopimuksen ehtoja.

Etäviestimen (internet, puhelin) välityksellä tehdyllä sopimuksella on 14 vuorokauden peruutusoikeus. Henkilökohtaisesti myyntipisteellämme tehdyllä sopimuksella ei ole peruutusoikeutta.

Tietosuoja

Enefit Oy voi kerätä, tallentaa ja käsitellä asiakkaan henkilötietoja. Ehdot, joilla Enefit Oy käyttää asiakkaan henkilötietoja, ilmenevät rekisteriselosteesta. Rekisteriseloste on olennainen osa Sähkönmyyntisopimusta.

Luottotiedot

Enefit Oy tarkistaa asiakkaan luottotiedot ennen sopimuksen tekoa.

Sopimuksen sisältö

Sähkönmyyntisopimus sisältää kaiken mitä sopijapuolet ovat tässä asiassa sopineet. Sähkönmyyntisopimus koostuu sopimusdokumenteista, näistä sähkönmyyntiehdoista, Sähkönmyyntiehdot SME2014:sta, tietosuojan rekisteriselosteesta ja muista dokumenteista joihin näissä dokumenteissa viitataan tai jotka lainsäädännön mukaan koskevat tätä sopimusta.

Oikeuspaikka ja sovellettava laki

Sähkönmyyntisopimukseen sovelletaan yksinomaan Suomen lakia.

Mikä tahansa Sähkönmyyntisopimukseen liittyvä riita tai vaatimus taikka sopimusrikkomus, päättäminen tai mitätöinti ratkaistaan asiakkaan käyttöpaikan alioikeudessa.