icon_search icon_caret_down icon_home icon_calendar icon_caret_updown icon_tick icon_x icon_profile icon_location icon_confirm icon_client_new icon_client_login icon_contract icon_moving icon_menu icon_facebook icon_twitter icon_linkedin icon_youtube icon_loader icon_exit icon_contract_2 icon_invoice icon_consumption icon_bell icon_personal icon_bell_lg icon_contract_lg icon_invoice_lg icon_consumption_lg icon_profile_lg package_fix package_spot icon_plus icon_arrow_left icon_bulb icon_piggy icon_select

Kysely: Vain noin puolet suomalaisista tietää, kuinka paljon kuluttaa sähköä

Kysely: Vain noin puolet suomalaisista tietää, kuinka paljon kuluttaa sähköä

Enefitin teettämän kyselytutkimuksen mukaan 56 prosenttia suomalaisista tietää, kuinka paljon kuluttaa sähköä kuukaudessa. Lähes 70 prosenttia olisi valmis hillitsemään sähkönkulutustaan, jos sähköyhtiö tarjoaisi siihen välineitä. Joka kolmas suomalainen uskoo voivansa vähentää sähkönkulutustaan viidenneksellä.

Kantar TNS Oy:n tekemä kyselytutkimus selvitti, miten suomalaiset suhtautuvat sähkönkulutukseen ja sähköyhtiön valintaan. Sähkönkulutuksen vähentämiseen motivoi eniten taloudellinen hyöty: säästöt kiinnostavat 44:ää prosenttia vastaajista. Rahan lisäksi ilmastonmuutoksen hillitseminen innostaa. Näiden kahden syyn takia sähkönkulutusta haluaisi vähentää noin kolmasosa vastaajista.

Suomalaiset uskovat voivansa vähentää sähkönkulutustaan, jos oikein yrittäisivät. Lähes joka toinen (47%) uskoo kymmenen prosentin vähennykseen ja lähes joka kolmas (27%) kahteenkymmeneen prosenttiin.

Yli puolet (51%) kyselyyn vastanneista uskoo, että voisi vaikuttaa ilmastonmuutoksen ehkäisemiseen käyttämällä sähköä edullisempina ajankohtina. Saman verran vastaajia kertoi, että voisi tehdä näin, jos saisi käyttöönsä tähän soveltuvan applikaation. Jopa kolme neljästä (75%) on sitä mieltä, että kuluttajille olisi tärkeää tehdä sähkönkulutus näkyväksi nykyistä paremmin.

  • Sähkön hintapiikkeinä kulutus on korkeinta ja silloin tarvitaan myös harvemmin käynnistyviä voimaloita. Siirtämällä sovelluksemme avulla kulutusta pois näistä hetkistä, voi kuluttaja vähentää fossiilisen voiman käyttöä ja auttaa ilmastonmuutoksen torjunnassa, Enefitin toimitusjohtaja Ville Pentti kertoo.

Viidesosa suomalaisista hoitaisi sähköasiat puhelimella, jos se olisi mahdollista

Kolmasosa kyselyyn vastaajista kertoo, että heidän nykyinen sähköyhtiönsä auttaa seuraamaan ja hallitsemaan sähkönkulutusta sekä tarjoaa siihen konkreettisia työkaluja. Yli 20 prosenttia tahtoisi hoitaa kaikki sähköasiansa älypuhelimella, jos se olisi mahdollista.

Harva suomalainen sähköyhtiö kuitenkaan tarjoaa asiakkailleen mobiilipalveluja. Maaliskuussa Suomen kuluttajamarkkinoille lanseerattu Enefit tarjoaa mobiilisovelluksen, jolla voi hoitaa kaikki asiakkuuden vaiheet sähkösopimuksen tilaamisesta sähkönkulutuksen seurantaan.

  • Meidän sovelluksellamme kulutusta voi tarkkailla tunnin tarkkuudella. Tavoitteemme on olla houkutteleva vaihtoehto sellaisille kuluttajille, jotka haluavat säästää sähkölaskussaan kahdella tavalla: ostamalla edullisempaa sähköä ja kuluttamalla sitä vähemmän, kertoo Ville Pentti.

Kyselyn mukaan 63 prosenttia suomalaisista ei ole kilpailuttanut sähköyhtiötään muuten kuin muuton yhteydessä viimeisten viiden vuoden aikana. Lähes saman verran kertoo kuitenkin olevansa kiinnostuneita tekemään niin lähitulevaisuudessa. Enefitin mukaan uudenlaiselle toimijalle on Suomen sähkömarkkinoilla tilausta, sillä jopa kaksi kolmasosaa (64%) kyselyyn vastanneista sanoo kokevansa, että Suomessa tarvitaan lisää aitoa kilpailua sähköyhtiöiden välillä.

Sähköyhtiön valinnassa luotettavuus on tärkein yksittäinen valintaperuste. Sitä pitää vähintäänkin melko tärkeänä 93 prosenttia ja erittäin tärkeänä 64 prosenttia vastaajista. Muita tärkeimpiä perusteita valinnalle ovat edullinen hinta sekä helppo ja vaivaton asiointi.