icon_search icon_caret_down icon_home icon_calendar icon_caret_updown icon_tick icon_x icon_profile icon_location icon_confirm icon_client_new icon_client_login icon_contract icon_moving icon_menu icon_facebook icon_twitter icon_linkedin icon_youtube icon_loader icon_exit icon_contract_2 icon_invoice icon_consumption icon_bell icon_personal icon_bell_lg icon_contract_lg icon_invoice_lg icon_consumption_lg icon_profile_lg package_fix package_spot icon_plus icon_arrow_left icon_bulb icon_piggy icon_select

Mobiiliasiointi etenee – nyt on sähköyhtiöiden vuoro!

Mobiiliasiointi etenee – nyt on sähköyhtiöiden vuoro!

Sähköyhtiön kanssa on perinteisesti oltu tekemisissä silloin, kun tehdään sähkösopimus ja sen jälkeen lähinnä laskuja maksamalla.

Kilpailu sähköyhtiöiden välillä käydään tulevaisuudessa kuitenkin yhä enemmän digitaalisten palveluiden avulla. Tällöin puhutaan koko ketjusta asiakkaaksi tulemisesta oman sähkön käytön hallintaan tai sähkön käyttöön silloin, kun se on edullisinta tai ympäristön kannalta vähiten haitallista.

Uusin ilmiö on digitaalisen asioinnin muuntuminen mobiiliksi. Hyvin monella toimialalla jo valtaosa asioinnista tapahtuu mobiililaitteella, esimerkiksi pankkialalla tämä murros on tapahtumassa juuri nyt.

TNS Kantarin kesällä toteuttaman kyselytutkimuksen perusteella suomalaisilla sähköasiakkailla on toistaiseksi varsin vähän kokemuksia sähköyhtiönsä mobiilipalveluista. Noin neljäsosa pitää palveluita jokseenkin hyvinä, kun taas 40 prosentilla ei ole sähköyhtiönsä mobiilipalveluista käsitystä. Loppujen kokemukset ovat kielteisiä.

Samaisesta kyselystä käy ilmi, että hinnan lisäksi tärkeimpiä sähköyhtiön valintaperusteita kuluttajille ovat luotettavuus ja helppo asiointi. Juuri asioinnin helppous ja monipuolisuus on asia, joka tulee todennäköisesti muuttamaan sähkön kuluttajamarkkinoita eniten lähivuosina.

Tulemme näkemään kehityksen, jossa sähköyhtiö mielletään yhä enemmän palveluntarjoajaksi ja jossa sähköyhtiön palvelut ovat asiakkaiden säännöllisessä käytössä. Palvelut kulkevat asiakkaiden mukana mobiililaitteessa.

Samaan aikaan sähkön kuluttamisesta tulee nykyistä tietoisempaa: me ostamme ja käytämme sähköä älykkäästi ja odotamme sähköyhtiömme auttavan meitä siinä.

Tällainen sähköyhtiö Enefit tahtoo olla – tervetuloa asiakkaaksi heti ensi vuoden alussa!

Ville Pentti