Kysyntäjousto

Ansaitse lisätuloja sähköä kuluttavilla laitteilla ja prosesseilla

Ansaitse jopa 15 % tuloja ilman lisäinvestointeja

Enefitin joustavan energianhallintapalvelun avulla voit ansaita tuloja muuttamalla energiaa kuluttavien tai energiaa tuottavien laitteiden ja prosessien kuormitusta.

Kun energiaa kuluttavien tai tuottavien laitteiden kuormitusaikataulua voidaan lyhyen ajanjakson aikana vähentää tai lisätä niiden pääprosesseja häiritsemättä, tätä kutsutaan laitteen energiankulutuksen tai -tuotannon joustavuudeksi.

Joustava sähkönkulutuksen hallinta tasapainottaa sähkön kysynnän ja tuotannon suhdetta Suomen sähköverkossa. Tämä mahdollistaa uusiutuvan energian käytön lisäämistä ja auttaa esim. teollisuusyrityksiä pienentämään ympäristöjalanjälkeään.

Joustavuuden ansiosta laitteen omistaja voi ansaita merkittäviä lisätuloja osallistumalla sähköjärjestelmän tasapainon ylläpitämiseen. Käytännössä tämä voi tarkoittaa esimerkiksi pumppujen, uunin tai muun sähkölaitteen kuormituksen muuttamista lyhytaikaisesti, muutamien sekuntien tai enimmillään minuuttien ajaksi.

Ansiotulot ovat ovat laitteen tai prosessin säätövarasta riippuen jopa 15 prosenttia sähkönkulutuksen vuotuisista kustannuksista tai sähköntuotannosta saaduista vuotuisista tuloista. Palveluun liittymisestä aiheutuvat kustannukset maksaa Enefit, eikä yhtiönne tarvitse tehdä lisäinvestointeja.

Mitkä laitteet soveltuvat joustavaan energianhallintapalveluun?


Kaikki sähköä kuluttavat laitteet ja prosessit, joiden kuormitusaikataulua voidaan siirtää tai joiden tehoa voidaan säätää, ovat sopivia.


TEOLLISET KULUTTAJAT

 • Vedenlämmittimet ja kattilat
 • Pumput ja moottorit
 • Uunit
 • Lämmitys- ja jäähdytyslaitteet
 • Murskaimet/ myllyt
 • Kompressorit
 • Puristimet
 • Elektrolyysilaitokset

SÄHKÖVARASTOT JA VARAVOIMALAITTEET

 • Teollisuusakut
 • UPSit
 • Generaattorit
 • Energiavarastot

HAJAUTETUT TUOTANTOYKSIKÖT

 • Tuulipuistot
 • Aurinkovoimalat
 • Vesivoimalat
 • Yhteistuotantolaitokset (CHP)
 • Pumppuvoimalaitokset

Miksi kytkeä laite joustavaan energianhallintapalveluumme?


Paras ratkaisu ei vaadi vaivaa.


Käännä kustannukset tuloiksi

Säästä jopa 15 % vuodessa sähkökustannuksissa

Investoinneista vapaa

Katamme kaikki palvelun käynnistämiseen ja ylläpitoon liittyvät kustannukset

Riskitön

Palvelun käyttö on turvallista ja yrityksesi valvonnassa

Innovatiivinen

Laitteiden sähkökuormaa ohjataan automaattisesti häiritsemättä niiden ydinprosesseja


Miten joustava energianhallintapalvelu toimii?

Jos haluat hallita yhtiösi laitteita älykkäästi ja automatisoidusti ja ansaita rahaa energiamarkkinoilla, kartoitamme ammattitaitoisella näkemyksellä prosessienne säätövarat ja toteutamme niiden yhdistämisen sähkön reservimarkkinoiden saataville älykkään Enefit VPP -kysyntäjoustojärjestelmän ja juuri Teille hyvin mietityn ja tarvittaessa kustomoidun ratkaisun avulla ja luomme lisäarvoa yhtiönne prosesseille.

 • Laite on liitetty Enefitin VPP-alustaan, jolla on ISO 27001 -tietoturvasertifikaatti, suojatun tiedonsiirtokanavan kautta.
 • Laite lähettää tietoja toimintatilastaan ja valmiudestaan VPP-alustalle ja vastaanottaa alustalta signaaleja kuorman vaihtamiseksi ja palauttamiseksi.
 • Virtuaalinen voimalaitos optimoi, mitkä kytketyt laitteet ja kuinka pitkäksi ajaksi kuormituksen muutosmääräys lähetetään.
 • Vaihtoehto, ei velvoite: Jos haluat muuttaa oletusasetuksia, voit itse määrittää, milloin laite on VPP:n käytettävissä päivän ja tunnin tarkkuudella.

Lupauksemme

Joustavan energianhallintapalvelun avulla ohjaamme yrityksesi sähkölaitteita parhaan ammattitaitomme mukaan. Voitat ajassa ja rahassa, kulutat viisaasti ja suojelet ympäristöä, ilman riskejä ja asiantuntijoiden avulla.

 • Saavutamme läpimurron halvemman ja puhtaamman sähkön alalla yhteistyössä kanssasi, kun luotat siihen, että ohjaamme laitteitasi turvallisesti ja kustannustehokkaasti älykkäiden ratkaisujen avulla.
 • Hallitsemme sähkökuormianne vain silloin, kun se teille sopii.
 • Olemme suomalainen toimija, jolla on kansainvälistä kokemusta.
 • Käytämme virtuaalivoimalaitosalustaa (VPP), jolla on todistetusti vahva kansainvälinen referenssi.
 • Takaamme VPP:n ja yrityksesi laitteiden välisen yhteyden luotettavuuden ja suorituskyvyn.
 • Varmistamme, että yrityksesi ei tarvitse investoida, hallita tai konfiguroida mitään muuta: kaikki on täysin automatisoitu.
 • Varmistamme, että laitteesi käyttävät energiaa viisaasti ja tuottavat lisätuloja.
 • Yhtiönne älykäs sähkönkulutus ja joustavuus mahdollistavat uusiutuvan energian käytön lisäämistä ja auttavat vähentämään CO2-päästöjä.

Miten palvelun käyttö aloitetaan?


1

Tunnistamme potentiaaliset resurssit

Analysoimme yhtiönne laitteiden tai prosessien kysyntäjoustopotentiaalin tuottaa tuloja yhtiöllenne.

2

Laskemme mahdolliset tulot

Laskemme mahdolliset tulot, joita laitteenne/prosessinne liittäminen virtuaaliseen voimalaitokseen tuottaa.

3

Määrität VPP:n käyttökriteerit

Sovimme laitteen käyttöä koskevista kriteereistä ja ehdoista, jotta varmistetaan prosessien sujuva toiminta kaikkina aikoina.

4

Ehdotamme ratkaisua

Ehdotamme teknistä ratkaisua palvelun käytön aloittamiseksi

5

Ansaitsette tuloja

Teemme sopimuksen, jotta voitte alkaa ansaita rahaa ja samalla edistää puhtaampaa energiankäyttöä ilman ylimääräistä vaivaa.

Yhteyshenkilö


Jukka Juntunen

Joustavan energianhallinnan myyntipäällikkö

+358 45 3479245

Valmistunut työ


Virtuaalinen voimalaitos auttaa vähentämään Liwathon E.O.S:n kustannuksia

Virtuaalivoimalaitos on uusi ja innovatiivinen ratkaisu, joka tekee terminaalien toiminnasta kustannustehokkaampaa, sillä se mahdollistaa terminaalien teknologiseen prosessiin väistämättä liittyvän ylijäämäenergian myymisen takaisin sähkömarkkinoille.

Gert Tiivas, Liwathon E.O.S.:n hallintoneuvoston puheenjohtaja.

Lue lisää »

Älykkään kaivoksen pumppuhuoneen ohjauksen avulla 7% säästö energiakustannuksissa vuodessa

Kaivoksen pumppujen liittäminen joustavaan energianhallintapalveluun mahdollistaa nykyisten laitteiden käytön älykkäämmällä ja tehokkaammalla tavalla, mikä vähentää tuotantoon liittyviä kiinteitä kustannuksia. Koko prosessi on automatisoitu eikä vaadi työntekijöiltämme päivittäisiä toimenpiteitä, eli kyseessä on hyvä esimerkki innovaatiosta, jossa huipputeknologisen palvelun käytöstä tehdään asiakkaalle 100-prosenttisen vaivatonta.

Andres Vainola, Enefit Powerin johtokunnan puheenjohtaja

Lue lisää »

Usein kysytyt kysymykset

Joustava sähkönkulutuksen hallinta tasapainottaa sähkön kysynnän ja tuotannon suhdetta Suomen sähköverkossa. Tämä mahdollistaa uusiutuvan energian käytön lisäämistä ja auttaa esim. teollisuusyrityksiä pienentämään ympäristöjalanjälkeään. Yhdistämällä sähkölaitteet älykkäisiin joustoratkaisuihin voimme kattaa koko sähköjärjestelmän lyhyen aikavälin säätötarpeet. Kun luotat siihen, että ohjaamme laitteitasi turvallisesti ja kustannustehokkaasti älykkäiden ratkaisujen avulla, saavutamme yhteistyössä kanssasi halvan ja puhtaan sähkönkulutuksen läpimurron.

Joustavan energianhallinnan avulla voitte ansaita lisätuloja yhtiönne energiaa kuluttavilla tai energiaa tuottavilla laitteilla Enefitin virtuaalisen voimalaitosalustan avulla. VPP osallistuu reservi- ja säätöenergiamarkkinoille yhdistetyillä laitteillaan. Näin laitteen omistaja voi ansaita lisätuloja, vaikka tavanomaista sähkön pörssihintaa valvottaisiin tai energiankulutusta muuten optimoitaisiin. Se ei vaikuta kulutetun energian määrään tai yrityksen prosesseihin.

Sovimme aina, milloin ja missä rajoissa yhtiönne prosessien sähkönkulutusta voidaan säätää. Tarvittaessa voitte aina muuttaa näitä aikoja ja rajoja verkkoportaalimme kautta. Olemassaoleva ohjainjärjestelmä, joka hallinnoi laitettanne, kommunikoi reaaliaikaisesti asentamamme lisäohjaimen kanssa nähdäkseen, tarvitaanko kuormituksen säätöä. Jos prosessin muut parametrit sen sallivat, laitteesi ohjain muuttaa kuormaa saatujen tietojen perusteella. Testaamme koko prosessin perusteellisesti varmistaaksemme, että se toimii oikein ja turvallisesti molemmin puolin ennen palvelun aloittamista. Koska sähkömarkkinoilla käydään kauppaa 24/7, palvelua seurataan jatkuvasti ja asiantuntijamme ovat käytettävissä tarvittaessa.

Sähkölaitteenne ja virtuaalisen voimalaitosalustan välinen tiedonsiirto tapahtuu suojatun VPN-kanavan kautta. Paikan päällä tapahtuva viestintä laitteen kanssa tapahtuu sopivan teollisen viestintäprotokollan (esim. Modbus TCP) kautta. Koko VPP-ratkaisumme on ISO/IEC 27001:2017 -tietoturvastandardin mukainen.

Kaikki sähköä kuluttavat tai tuottavat laitteet soveltuvat liitettäväksi virtuaalivoimalaitokseen, jos laitteiden kuormitusta voidaan muuttaa enimmillään 15 minuutiksi siten, että yrityksen normaalit prosessit eivät häiriinny tuona aikana. Laitteesta ja prosessista riippuen kuorman muuttaminen voi tarkoittaa laitteen sammuttamista lyhyeksi ajaksi tai kuorman muuttamista ennalta määrätyissä rajoissa esimerkiksi taajuusmuuttajan avulla.

Ota yhteyttä ja keskustellaan yhdessä mahdollisuuksista! Meillä on kokemusta monenlaisista laitteista. Te tunnette yhtiönne prosessit. Löydämme yhdessä parhaat mahdollisuudet liittää yhtiönne sähkönkulutus virtuaalivoimalaitokseen ja hyödyntää laitteistonne joustavuutta lisäarvon luomiseen.

Mahdollisuus ansaita riippuu sähköverkon taajuudesta, ja se voi tapahtua joka tunti riippumatta siitä, onko kyseessä huipputunti, yö vai päivä. Virtuaalivoimalaitoksen avulla voimme osallistua reservi- ja tasesähkömarkkinoille, joilla hinta riippuu sähkön tuotannon ja kulutuksen tuntitasapainosta. Jos esimerkiksi tuuli puhaltaa ennustettua heikommin, tuulienergian osuus verkossa laskee alle ennustetun tason ja sähköstä tulee pulaa. Tämän seurauksena taajuus sähköverkossa laskee ja sähköä on tuotettava lisää.

Jos virtuaalinen voimalaitoksemme on tehnyt tarjouksen markkinoille kyseiselle tunnille ja ohjaimemme havaitsee taajuuden laskun alle sallitun rajan, se lähettää välittömästi laitteistonne ohjaimelle aktivointikäskyn vähentää energiaa kuluttavien laitteiden kuormitusta tai lisätä energiaa tuottavien laitteiden tehoa.

Virtuaalinen voimalaitos valvoo jatkuvasti, mitkä laitteet on merkitty käytettävissä oleviksi kyseisellä tunnilla, tekee tarvittavat muutokset ja kerää tietoja laitteiden todellisista reaktioista. Tällä tavoin VPP palauttaa sähköverkon tasapainon ja laitteiden omistajat saavat tuloja osallistumalla siihen. Kun verkon yleinen tasapaino on palautunut, laitteet siirtyvät normaalitilaan. Tarvittaessa sama prosessi toistetaan seuraavalla tunnilla.

Toimimme tällä hetkellä FCR-markkinoilla, joilla sähkölaitteesi on saavutettava määritelty kuormitus muutamasta sekunnista 3 minuuttiin aktivointitilauksen vastaanottamisesta. Lisätietoja »

VPP-asiakasportaalin kautta voitte milloin tahansa ilmoittaa, että yhtiönne laitteet eivät ole käytettävissä tiettyinä ajanjaksoina. VPP-alusta ottaa tämän automaattisesti huomioon, kun se tekee tarjouksia markkinoille.

Teidän ei tarvitse olla Enefitin muiden palveluiden asiakas voidaksenne liittää yhtiönne laitteet joustavaan energianhallintapalveluun ja käyttää sitä lisätulojen hankkimiseen.

 • Muutat kulut tuloiksi ja säästät jopa 15 % vuodessa sähkökustannuksissa.
 • Palvelu on investointivapaa, sillä Enefit kattaa kaikki palvelun käynnistämiseen ja ylläpitoon liittyvät kustannukset.
 • Palvelu on yhtiöllenne riskitön, sillä käytämme luotettavaa ja turvallista teknologiaa, jota on käytetty menestyksekkäästi useissa maissa ja markkinoilla.
 • Saat kätevän yleiskatsauksen virtuaalivoimalaitokseen liitettyjen laitteidesi energiankulutuksesta ja kaikista tapahtumista käymällä VPP-asiakasportaalissamme.
 • Enefitin palveluksessa on pitkän kokemuksen omaavia energiakauppiaita, joilla on perusteellinen tietämys Baltian ja Pohjoismaiden energiamarkkinoista.
 • Energiakauppiaamme käyttävät sähkömarkkinoilla kaupankäyntiin huipputeknistä automaattista kaupankäyntijärjestelmää, jonka avulla voimme tehdä tarkempia ja joustavampia tarjouksia algoritmien ansiosta ja siten maksimoida tulot.
 • Enefitillä on monipuolinen, erityyppisistä laitteista koostuva kaupankäyntisalkku, minkä vuoksi voimme olla markkinoilla suurimman osan ajasta ja joustaa viimeiseen minuuttiin asti, jos asiakkaan laitteisto on poistettava tarjouksesta.

Uutiset & blogi

Täältä löydät viimeisimmät Enefit-uutiset ja voit piipahtaa lukemassa blogiamme.

Meidän tarinamme

Olemmeko tavanneet aikaisemmin? Olet todennäköisesti käynyt Virossa. Kiitos siitä!

Ota yhteyttä

Autamme sinua mielellämme